凌晨过骊山,御榻在嵽嵲

出自南北朝杜甫的《自京赴奉先县咏怀五百字 / 自京赴奉先咏怀五百字
原文赏析:
杜陵有布衣,老大意转拙。许身一何愚,窃比稷与契。
居然成濩落,白首甘契阔。盖棺事则已,此志常觊豁。
穷年忧黎元,叹息肠内热。取笑同学翁,浩歌弥激烈。
非无江海志,萧洒送日月。生逢尧舜君,不忍便永诀。
当今廊庙具,构厦岂云缺。葵藿倾太阳,物性固莫夺。
顾惟蝼蚁辈,但自求其穴。胡为慕大鲸,辄拟偃溟渤。
以兹悟生理,独耻事干谒。兀兀遂至今,忍为尘埃没。
终愧巢与由,未能易其节。沈饮聊自适,放歌颇愁绝。
岁暮百草零,疾风高冈裂。天衢阴峥嵘,客子中夜发。
霜严衣带断,指直不得结。凌晨过骊山,御榻在嵽嵲
蚩尤塞寒空,蹴蹋崖谷滑。瑶池气郁律,羽林相摩戛。
君臣留欢娱,乐动殷樛嶱。赐浴皆长缨,与宴非短褐。
彤庭所分帛,本自寒女出。鞭挞其夫家,聚敛贡城阙。
圣人筐篚恩,实欲邦国活。臣如忽至理,君岂弃此物。
多士盈朝廷,仁者宜战栗。况闻内金盘,尽在卫霍室。
中堂舞神仙,烟雾散玉质。暖客貂鼠裘,悲管逐清瑟。
劝客驼蹄羹,霜橙压香橘。朱门酒肉臭,路有冻死骨。
荣枯咫尺异,惆怅难再述。北辕就泾渭,官渡又改辙。
群冰从西下,极目高崒兀。疑是崆峒来,恐触天柱折。
河梁幸未坼,枝撑声窸窣。行旅相攀援,川广不可越。
老妻寄异县,十口隔风雪。谁能久不顾,庶往共饥渴。
入门闻号咷,幼子饥已卒。吾宁舍一哀,里巷亦呜咽。
所愧为人父,无食致夭折。岂知秋未登,贫窭有仓卒。
生常免租税,名不隶征伐。抚迹犹酸辛,平人固骚屑。
默思失业徒,因念远戍卒。忧端齐终南,澒洞不可掇。
拼音解读
dù líng yǒu bù yī ,lǎo dà yì zhuǎn zhuō 。xǔ shēn yī hé yú ,qiè bǐ jì yǔ qì 。
jū rán chéng hù luò ,bái shǒu gān qì kuò 。gài guān shì zé yǐ ,cǐ zhì cháng jì huō 。
qióng nián yōu lí yuán ,tàn xī cháng nèi rè 。qǔ xiào tóng xué wēng ,hào gē mí jī liè 。
fēi wú jiāng hǎi zhì ,xiāo sǎ sòng rì yuè 。shēng féng yáo shùn jun1 ,bú rěn biàn yǒng jué 。
dāng jīn láng miào jù ,gòu shà qǐ yún quē 。kuí huò qīng tài yáng ,wù xìng gù mò duó 。
gù wéi lóu yǐ bèi ,dàn zì qiú qí xué 。hú wéi mù dà jīng ,zhé nǐ yǎn míng bó 。
yǐ zī wù shēng lǐ ,dú chǐ shì gàn yè 。wū wū suí zhì jīn ,rěn wéi chén āi méi 。
zhōng kuì cháo yǔ yóu ,wèi néng yì qí jiē 。shěn yǐn liáo zì shì ,fàng gē pō chóu jué 。
suì mù bǎi cǎo líng ,jí fēng gāo gāng liè 。tiān qú yīn zhēng róng ,kè zǐ zhōng yè fā 。
shuāng yán yī dài duàn ,zhǐ zhí bú dé jié 。líng chén guò lí shān ,yù tà zài dì niè
chī yóu sāi hán kōng ,cù tà yá gǔ huá 。yáo chí qì yù lǜ ,yǔ lín xiàng mó jiá 。
jun1 chén liú huān yú ,lè dòng yīn liáo ké 。cì yù jiē zhǎng yīng ,yǔ yàn fēi duǎn hè 。
tóng tíng suǒ fèn bó ,běn zì hán nǚ chū 。biān tà qí fū jiā ,jù liǎn gòng chéng què 。
shèng rén kuāng fěi ēn ,shí yù bāng guó huó 。chén rú hū zhì lǐ ,jun1 qǐ qì cǐ wù 。
duō shì yíng cháo tíng ,rén zhě yí zhàn lì 。kuàng wén nèi jīn pán ,jìn zài wèi huò shì 。
zhōng táng wǔ shén xiān ,yān wù sàn yù zhì 。nuǎn kè diāo shǔ qiú ,bēi guǎn zhú qīng sè 。
quàn kè tuó tí gēng ,shuāng chéng yā xiāng jú 。zhū mén jiǔ ròu chòu ,lù yǒu dòng sǐ gǔ 。
róng kū zhǐ chǐ yì ,chóu chàng nán zài shù 。běi yuán jiù jīng wèi ,guān dù yòu gǎi zhé 。
qún bīng cóng xī xià ,jí mù gāo zú wū 。yí shì kōng dòng lái ,kǒng chù tiān zhù shé 。
hé liáng xìng wèi chè ,zhī chēng shēng xī sū 。háng lǚ xiàng pān yuán ,chuān guǎng bú kě yuè 。
lǎo qī jì yì xiàn ,shí kǒu gé fēng xuě 。shuí néng jiǔ bú gù ,shù wǎng gòng jī kě 。
rù mén wén hào táo ,yòu zǐ jī yǐ zú 。wú níng shě yī āi ,lǐ xiàng yì wū yān 。
suǒ kuì wéi rén fù ,wú shí zhì yāo shé 。qǐ zhī qiū wèi dēng ,pín jù yǒu cāng zú 。
shēng cháng miǎn zū shuì ,míng bú lì zhēng fá 。fǔ jì yóu suān xīn ,píng rén gù sāo xiè 。
mò sī shī yè tú ,yīn niàn yuǎn shù zú 。yōu duān qí zhōng nán ,hòng dòng bú kě duō 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

自京赴奉先县咏怀五百字 / 自京赴奉先咏怀五百字译文及注释

  杜陵地方,有我这么个布衣,年纪越大,反而越发不合时宜。对自己的要求,多么愚蠢可笑,私自下了决心,要向稷契看齐。这种想法竟然不合实际,落得个到处碰壁,头都白了,却甘愿辛辛苦苦…详情

相关赏析

自京赴奉先县咏怀五百字 / 自京赴奉先咏怀五百字创作背景

这首诗题下原注:“天宝十四载十月初作。”杜甫在长安十年后始被授右卫率府胄曹参军,这是一个看管兵甲器仗的小官。担此任不久,即在公元755年(天宝十四年)的十月、十一月之间,他由长安往…详情

自京赴奉先县咏怀五百字 / 自京赴奉先咏怀五百字题解

这首诗作于天宝十四载(755)。十月,杜甫得到右卫率府兵曹参军的任命。十一月,杜甫从京城长安去奉先县(治所在今陕西蒲城)探家,安禄山恰在此时造反。杜甫经骊山时,安史之乱的消息还无从…详情

自京赴奉先县咏怀五百字 / 自京赴奉先咏怀五百字赏析

在杜甫的五言诗里,这是一首代表作。公元755年(天宝十四载),安史之乱的消息尚未传到长安,然而诗人在长安往奉先县途中的见闻和感受,已经显示出社会动乱的端倪,所以诗中有“山雨欲来风满…详情

作者介绍

杜甫 杜甫 杜甫(712-770),字子美,祖籍河南巩县。祖父杜审言是唐初著名诗人。青年时期,他曾游历过今江苏、浙江、河北、山东一带,并两次会见李白,两人结下深厚的友谊。唐玄宗天宝五年(746),杜甫来到长安,第二年他参加了由唐玄宗下诏的应试,由于奸臣李林甫从中作梗,全体应试者无一人录取。从此进取无门,生活贫困。直到天宝十四年(755),才得到「右卫率府胄曹参军」一职,负责看管兵…详情

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗文网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.sygz1945.com/juzi/2707.html

名句类别

杜甫的诗词

热门名句

热门成语